Games en Interactie

The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter

Games en Interactie

INDUSTRY EVENT

Tijdens het Industry Event kun je vanaf 15:00 uur luisteren naar inspirerende Talks van HKU-alumni die een bijzondere plek innemen in het werkveld, en Student Talks waarin studenten je meer vertellen over hun afstudeerprojecten.

Om 17:30 uur is er de feestelijke opening van de expositie van de afstudeerprojecten met borrel en fingerfood. 

Het Industry Event vindt plaats op de Ina Boudier-Bakkerlaan 50 te Utrecht, van 15:00 uur tot 20:00 uur. 

PS. Aanmelden worden op prijs gesteld. Klik hier om je aan te melden. 

EXPOSURE 

Bij HKU Games en Interactie leiden we creatieve, technisch onderlegde vernieuwers op die de maatschappij en het werkveld mede vormgeven.

Onze studenten en alumni ontwerpen interacties en interventies die betekenisvolle ervaringen opleveren en een positieve impact hebben op mensen en de maatschappij.

Een maatschappij die zich in technologisch opzicht sterk ontwikkelt met de komst van o.a. robotica, artificiële intelligentie, internet of things waardoor er continue veranderingen plaatsvinden in de wijze waarop mensen samenwerken, leven en leren.

De 'kunst' is om studenten zodanig op te leiden dat zij deze technologie optimaal inzetten om het samenleven en -werken, interessanter, spannender, mooier en effectiever te maken.

Kom op zaterdag 1 juli naar Games en Interactie tijdens de HKU Exposure (entree is gratis)

Exposure: Games en Interactie
Datum: zaterdag 1 juli 2023
Tijd: 12:00 - 17:00 uur
Locatie: Ina Boudier-Bakkerlaan 50